Nyheter  Fredag 18. september 2020

Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet for frivilligheten

Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet.

Den første kartleggingen ble gjennomført i mars og gav oss en viktig innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser som nedstengningen gav. Svarene i kartleggingen gjorde det mulig for oss å formidle hvordan kompensasjonsordninger burde utformes for å treffe best mulig. Svarene på undersøkelsen vi sender nå, vil legge et viktig fundament for våre innspill til kommende ordninger.

Undersøkelsen er rettet det enkelte lag, gruppe og forening lokalt og regionalt i det frivillige musikk- og kulturlivet. Siden undersøkelsen blir distribuert gjennom flere organisasjonsledd kan du ha mottatt undersøkelsen flere ganger, men du skal kun svare én gang.

Det vil ta rundt 10 minutter å fylle ut undersøkelsen. Vi håper du har mulighet til å svare på undersøkelsen innen tirsdag 29. september.

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte john-halvdan.halvorsen@musikk.no.

Dine svar vil være med på å legge et viktig fundament for våre innspill til ordninger for feltet.
Takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund