Nyheter  Onsdag 20. januar 2021

Korona og tilskuddsordninger 2021

Konsekvensene som følge av korona-pandemien var i 2020 betydelige for musikklivet. Dessverre kommer restriksjoner til å få betydning også i 2021. Mange i det frivillige musikklivet måtte avlyse planlagte arrangementer, aktiviteter og prosjekter i fjor, og synes kanskje det er krevende å planlegge for aktiviteter i år. Vi oppfordrer til å legge planer og søke tilskudd hos Norsk musikkråd.

Tillitsvalgte og ansatte står fremdeles overfor vanskelige vurderinger. I tillegg til avlyste og utsatte aktiviteter, kan avlysning av landsmøter og årsmøter føre til administrative problemer som at regnskap ikke blir formelt godkjent som i sin tur påvirker søknader og rapportering. Norsk musikkråd kommer til å strekke seg langt for å imøtekomme mottakerorganisasjonene og lokallagenes behov for tilrettelegging.

Konsekvenser for tilskudd forvaltet av Norsk musikkråd

Norsk musikkråd vil med forbehold om eventuelle endringer i tilskuddsbrev mv, legge seg på samme forvaltningspraksis som gjennom 2020 og som Kulturrådet. Norsk musikkråd kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset.

Frifond organisasjon

  1. Frifond organisasjon 2020 (sentralledd) – rapportfrist er 1. april 2021 i søknadsportalen
  2. Frifond organisasjon 2021 (sentralledd) – søknadsfrist er 1. april 2021 søknadsportalen.
  3. Frifond organisasjon 2020 (lokallag) – tilskudd som er brukt til å planlegge arrangementer som blir avlyst som følge av pandemien vil ikke bli krevd tilbake.
  4. Frifond organisasjon 2021 (lokallag) – NMR tar sikte på å fordele rammetilskuddet innen 1. juli. Dere kan legge opp til å følge ordinært fordelingsårshjul.
  5. KOMP 2020 – tilskuddsmottakere kan søke om utsettelse, endring mv på www.stotteordninger.no.
  6. KOMP 2021 – tilskuddsårshjulet følges som planlagt.
  7. Frifond kompetanse og aktivitet 2020 - tilskuddsmottakere kan søke om utsettelse, endring mv på www.stotteordninger.no.
  8. Frifond kompetanse og aktivitet 2021 – tilskuddsårshjulet følges som planlagt.
  9. Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner - rammetilskuddet fordeles som planlagt i juni.

Musikkens studieforbund

Musikkens studieforbund beregner en kompensasjon for bortfall av timer for høsten 2020 og våren 2021.

Hvem kan få kompensasjon?

Lag som registrerer timer for gjennomført opplæring høsten 2020 vil kunne få kompensasjon. Ved å se på store bortfall av timetall mellom det som var en normal høst i 2019 og høsten 2020 vil vi kunne se hvor mange timer med opplæring som gikk tapt for det enkelte lag. Det vil vi bruke som et utgangspunkt for å beregne kompensasjon. Dersom bortfallet av timer er mindre enn det vi vurderer at kan betraktes som normal variasjon, vil det ikke bli kompensert.