Nyheter  Mandag 24. oktober 2022

Kraften av en samlet stemme

Lokale musikkråd er viktige samarbeidsorgan og talerør for det frivillige musikklivet. Nå øker vi innsatsen for å etablere flere lokale råd, og vil gjerne ha deg med på laget!

Gunnar ridderstrom Li Ry OE Fo Rm8 unsplash

Nylig holdt Agder musikkråd inspirasjonsseminar i Kristiansand. Fokuset var på å inspirere til opprettelse av nye lokale musikkråd i Agder, som per dags dato kun har fire. Hovedpoengene fra seminaret er relevante for alle som er opptatte av gode rammevilkår for musikklivet i sitt lokalsamfunn.

Ideelt sett burde det finnes lokale musikkråd som dekker alle kommuner i hele landet, som kan jobbe for å sikre like ressurser og gode rammevilkår for det frivillige musikklivet uansett hvor man bor – i likhet med tilretteleggingen som idrettsfeltet har jobbet for.

– Vi vet hva idretten har fått til, og vi vil gjerne få til det samme i musikklivet, sier daglig leder i Agder musikkråd Inger Haugan Aasland.

I sin videohilsen til seminaret peker også Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd, på viktigheten av å utjevne forskjellene mellom idretten og musikklivet:

– Det er ingen som forventer at et fotballag skal spille fotball og trene i en skråning, men det er ofte sånn at det frivillige musikklivet må ta til takke med ganske dårlige lokaler.

BD BB 4 2
Spill av video

Se hele videohilsenen fra styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Hvorfor lokale musikkråd?

Det meste av rammebetingelser som påvirker lokale musikklag, som eksempelvis kor, band, folkemusikkgrupper eller korps, fastsettes av kommunen. Kommunen og musikkrådene har felles mål: Det skal være godt å bo og drive med musikk i lokalsamfunnet. Godt fungerende lokale musikkråd hjelper til med å nå dette målet, ved å fungere som samarbeidsarena, musikklivets «ører og øyne» i lokalsamfunnet og talerør for alle som driver med musikk.

Her finner du mer informasjon om de lokale musikk- og kulturrådenes rolle.

Kommunen setter pris på gode samarbeidspartnere, for eksempel at det er noen som jobber systematisk med musikklokaler. Tilgang på egnede øverom for musikk er en sak som engasjerer; i så godt som alle kommuner er det for få og for dårlige øvings- og fremføringslokaler, noe som kan gå utover både trivsel og helse.

Norsk musikkråds nær 1.000 akustikkmålinger viser at 85 prosent av de 10.000 lokalene som ukentlig brukes av ca. 500.000 amatører og profesjonelle utøvere til musikkøvelse innen alle sjangre er uegnet til bruken. Rommet kan blant annet ha for kort eller lang etterklang, være for lite eller for stort, ha for dårlig ventilasjon og lysforhold, mangle lagermulighet, eller ha støy fra tekniske installasjoner, naborom og andre omgivelser.

Ved at lokale musikkråd tar en aktivt oppsøkende rolle, kan musikklivet blant annet komme inn tidlig i byggeplaner for skoler og andre kulturlokaler og følge opp musikklivets behov gjennom hele prosessen.

Her finner du noen gode eksempler på hvordan lokale musikkråd kan jobbe for egnende musikklokaler, fra Innlandet musikkråd.

Vi kan ikke gjøre noe bra uten å gjøre det sammen

Øyvind Nyvoll, seniorrådgiver i Agder musikkråd

Hvem bør sitte i et lokalt musikkråd?

Når målet er å få gjennomslagskraft i lokalpolitikken, står en felles stemme med tydelige prioriteringer sterkest. Derfor er det veldig viktig med bred representasjon i lokale musikkråd, og man bør for eksempel prøve å få representert flere forskjellige sjangre, små og store aktører, og både utøver- og arrangørlag.

Bred representasjon i de lokale musikkrådene handler om «å ha legitimitet som musikklivets talerør», sier Aasland. Man kan inkludere alle som bruker musikk og som har nytte av musikklokalene, og det er viktig å ikke være snever når man inviterer inn.

Øyvind Nyvoll, seniorrådgiver i Agder musikkråd, har tro på at en eksisterende fellesskapsfølelse i musikklivet gir godt grunnlag for å kunne jobbe sammen for bedre rammevilkår. I likhet med at man skaper den beste musikken i samspill med andre, trengs også godt samarbeid for å nå felles mål for musikkfrivilligheten.

– Vi kan ikke gjøre noe bra uten å gjøre det sammen, sier Nyvoll.

Vil du ha lokalt musikkråd der du bor? Ta kontakt med ditt fylkesmusikkråd, eller les mer om lokale musikkråd her.