Nyheter  Fredag 24. februar 2023

Landskonferanse for lokale råd

Landskonferanse for lokale råd finner sted i Stavanger 22.-24. september 2023, og har tema «Musikk i levende lokalsamfunn».

Stavanger by

Stavanger by

Programmet oppdateres fortløpende

Fredag 22.september

Kl. 18.00 -19.30 Musikk for alle

 • Hvilke verktøy kan lokale råd i samarbeid med kommunen bruke i inkluderingsarbeid? Sirwan Saadum Mohammed, Prosjektleder Alle med Hå Kommune
 • Opp den bratte bakken - sosial inkludering i praksis. Elling Håmsø, Språkverkstedet i Sandes
 • Hvordan rekruttere bredere? Vanja Konradsen, prosjektleder, Økt deltakelse, Frivillighet Norge

Lørdag 23.september

Kl. 09.00.- 13.00 Påvirkningsarbeid

 • Hvorfor si fra i politiske prosesser og er det så viktig med samarbeidsavtale med kommunen? Trond Lie, Kultursjef Time kommune
 • Hvorfor er lokale musikk- og kulturråd så viktig? Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Styreleder Norsk musikkråd
 • Praktisk rådsarbeid, er det så lett? Magne Hansen, Sarpsborg musikkråd

Kl. 14.00 – 17.00 Egnende lokaler

 • Skal vi bare være fornøyd med det vi har? Musikk og kulturlivet stiller fem krav til lokaler. Bjarne Dæhli, generalsekretær Norsk musikkråd
 • Hva betyr ISO standarden - hva skal til for at det er et godt lokale. Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd
 • Befaring lokaler i Stavanger

Søndag 24.september

Kl. 09.00-13.00 Praktisk rådsarbeid

 • Synlighet og omdømme, SOME, hjemmesider – logo hva tilbyr Norsk musikkråd Ellinor Rundhovde, kommunikasjonsrådgiver i Norsk musikkråd
 • Vi har nok penger vi – eller har vi det? Oversikt over tilskuddsmuligheter Christin Sund, spesialrådgiver Norsk musikkråd

Påmelding

Det er ingen deltakeravgift, men de lokale rådene belastes for kost og losji

Enkeltrom fredag - søndag: kr 4440. -
Enkeltrom lørdag - søndag: kr 2220.-

Ikke-boende: kr. 850,- pr. person

Påmelding innen 1. august, skjema finner du her: https://forms.office.com/e/NcCrayPpL8
Påmeldingen er bindende.

Noen fylkesråd dekker utgifter til seminar - sjekk med ditt fylkesråd.
Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er også velkommen til å delta.

Landskonferansen er støttet av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.