Nyheter  Fredag 24. februar 2023

Landskonferanse for lokale råd

Landskonferanse for lokale råd fant sted i Stavanger 22.-24. september 2023, med tema «Musikk i levende lokalsamfunn».

Stavanger by

Stavanger by

Fredag 22. september: Musikk for alle

Kl. 17-18: Innsjekk og litt å bite i

Kl. 18: Velkommen til samling! Bjarne Dæhli, generalsekretær Norsk musikkråd og Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd

Kl. 18: Musikalsk innslag: Mrija (ukrainsk vokalensemble)

Kl. 18-19:30:

Hvilke verktøy kan lokale råd i samarbeid med kommunen bruke i inkluderingsarbeid? Sirwan Saadum Mohammed, Prosjektleder «Alle med i Hå», Hå kommune

Opp den bratte bakken – sosial inkludering i praksis. Elling Håmsø, Språkverkstedet i Sandnes

Hvordan rekruttere bredere? Vanja Konradsen, prosjektleder, Økt deltakelse, Frivillighet Norge

Kl. 20: Felles middag

Lørdag 23. september: Si ifra!

Kl. 09: Musikalsk innslag: Stavanger Brass Band

Kl. 09-10: Påvirkningsarbeid

Hvorfor si fra i politiske prosesser, og er det så viktig med samarbeidsavtale med kommunen? Trond Lie, kultursjef Time kommune

Hvorfor er lokale musikk- og kulturråd så viktig? Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder Norsk musikkråd

Praktisk rådsarbeid, er det så lett? Magne Hansen, Sarpsborg musikkråd og Trine Sveinar, Mosseregionens musikkråd

Ca kl 10: Minglepause

Kl. 10:20: Gruppearbeid

Ca kl 11: Minglepause

Kl. 11:20: Nye politikere etter valget – hvordan skal de lokale rådene være proaktive, invitere til samspill og starte dialog? Er lobby farlig? Når blir lokalråd masete eller for lite aktive? Unni Fuglestad, Venstre. Ny leder Regional-, kultur- og næringsutvalget i Stavanger fylkeskommune.

Kl. 11:45: Sånn gjør vi det hos oss? Time musikkråd ved Mette Thorsen og Kristian Svanes og Ålesund kulturråd ved Sølvi Kjærtun Alnes forteller:

Kl. 12:30: Lunsj

Kl. 13:30-17: Egnede lokaler

Skal vi bare være fornøyd med det vi har? Musikk og kulturlivet stiller fem krav til lokaler. Bjarne Dæhli, generalsekretær Norsk musikkråd

Hva betyr ISO-standarden, og hva skal til for at er lokale er egnet? Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Kl. 14:30: Akustikk i praksis: Befaring i fem musikklokaler i Stavanger: Ensemblesal 2109, Korrom 2106 og Eikenessalen på fakultetet, grupperom og kulturskolesalen. «Klær etter vær» og gåtur med felles avgang fra hotellet

Kl. 19: Felles middag

Søndag 24. september: Kraften i en tydelig stemme

Programstart kl. 09:30:

Å være en tydelig stemme – verktøykasse for synlighet, omdømme og finansiering. Ellinor Rundhovde, kommunikasjonsrådgiver og Magnus Tveten, rådgiver Norsk musikkråd

Hva er Musikkens studieforbund og hva har det å si for lokale råd? Veronica Seu Stokkmo, daglig leder Oslo musikkråd

Kl 10:30: Minglepause og utsjekk

Oppsummering og takk for nå. Bjarne Dæhli, generalsekretær Norsk musikkråd og Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd

12:30: Lunsj

Ressurser for lokale råd

Påmeldingen er nå stengt

Det er ingen deltakeravgift, men deltakere belastes for kost og losji.

Enkeltrom fredag-søndag: kr 4440. -
Enkeltrom lørdag-søndag: kr 2220.-

Ikke-boende: kr. 850,- pr. person

Påmeldingen er bindende.

Noen fylkesråd dekker utgifter til seminar - sjekk med ditt fylkesråd.
Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er også velkommen til å delta.

Landskonferansen er støttet av Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd.