Nyheter  Tirsdag 21. mars 2023

Lysglimt i polarnatten

Gjennom månedsvis med mørketid er samlinger etterlengtede lysglimt for musikantene i Longyearbyen Symfoniorkester – et orkester like unikt som stedet det hører til.

Svalbard Caroline Sund 1

Solen er på vei tilbake etter en lang mørketid i Longyearbyen.

Solen er på vei tilbake etter en lang mørketid, som på Svalbard varer fra slutten av oktober til midten av februar. For mange er denne tiden en etterlengtet periode hvor midnattssolturismen dabber av, tempoet senker seg og det er stort sett kun lokalbefolkningen som er igjen i Longyearbyen.

– Det er veldig koselig når du på en måte er innpakket i huset ditt, med fyr i peisen og levende lys, sier Linnea Mari Våtvik, som spiller fiolin i Longyearbyen Symfoniorkester.

Det kan også være en periode som kjennetegnes av at man blir litt døgnforvirret og trøttere enn vanlig. Da er det ekstra viktig å ha noe å glede seg til.

Musikalske lysglimt

I 2022 fikk Longyearbyen Symfoniorkester støtte gjennom Frifond restart for å holde tre høstseminarer med eksterne instruktører, som ledet opp mot den felles konserten «Salmer i Polarnatten» sammen med andre kulturaktører i Svalbard Kirke i november.

Målet for høstseminarene var å bidra til musikalsk utvikling på både individuelt og kollektivt nivå, og sosialt samvær på tvers av aldersgrupper og musikalske nivåer i Longyearbyen. Styreleder Borghild Yttredal sier at det å kunne ha slike samlinger er spesielt viktig under mørketiden:

– Mørketiden på Svalbard er lang, og i den perioden av året tilbringes mange timer innendørs. Flere seminarer gjennom høsten, og ikke minst en konsert å glede seg til, er fine muligheter til å inspirere og aktivisere både musikere og lokalsamfunnet som helhet.

Pia Helene Ervik, som spiller tverrfløyte i orkesteret, er enig:

– Det er ganske viktig at man har noe å gjøre i mørketiden, ellers kan det nesten bli litt deprimerende.

På konserten spilte Longyearbyen Symfoniorkester «Tre nøtter til askepott» og «Gabriels obo», til god respons og skryt fra publikum.

LSO2

Pia Helene Ervik (fremst) og Linnea Mari Våtvik (til høyre) på samling med Longyearbyen Symfoniorkester.

Et orkester utenom det vanlige

På en liten plass adskilt fra fastlandet har man gjerne ikke tilgang på folk som spiller alle instrumentene som tradisjonelt sett er med i et symfoniorkester. Longyearbyen Symfoniorkester har derfor en besetning som er like unik som stedet det hører til, med instrumenter som fiolin og cello, men også eufonium, elbass, synth og saksofon – for å nevne noe.

Resultatet er det dirigent Mathias Gran kaller «arktisk besetning», hvor man tar utgangspunkt i at alle som kan spille et instrument blir med.

– Vi pleier å blande band med klassiske instrumenter, sier Våtvik. – Det er ganske kult å høre hvordan resultatet blir.

Longyearbyen Symfoniorkester kan også beskrives som et generasjonsorkester på barn og unges premisser; den yngste musikanten går i 4. klasse, den eldste nærmer seg 80 år.

– Arktisk besetning er kanskje noe flere små lokalsamfunn burde gå for, sier Gran. – Det er mange måter å få et lite orkester til å klinge fint.

Arktisk besetning er kanskje noe flere små lokalsamfunn burde gå for.

Mathias Gran

Det finnes ikke en verden av ferdig skrevet musikk for et slikt orkester, og musikken må tilpasses de begrensningene (eller mulighetene!) som besetningen skaper. Men det er ikke en negativ ting – tvert imot mener Gran at det skaper rom for kreativitet og nytenkning i musikken.

– Det krever selvfølgelig mye av dirigenten, fordi man må bearbeide materialet. Men sånn jeg ser det så er det veldig verdt det, sier han.

Dette gjør at musikken de fremfører blir fullt og helt deres egen, og at personligheten til orkesteret kommer tydelig frem. Ervik forteller at orkesteret spiller en del kjente låter, og at hun synes det er spesielt gøy at Gran arrangerer mye forskjellig filmmusikk:

– Det er veldig morsomt, vi spiller nye sanger nesten hver gang.

LSO1

Longyearbyen Symfoniorkester spiller konsert.

Nye muligheter for samspill

Før Longyearbyen Symfoniorkester ble startet hadde det ikke vært noe samspillstilbud for barn og unge på Svalbard på lang tid. Både Ervik og Våtvik fikk individuell musikkopplæring gjennom kulturskolen før de ble med i orkesteret, og synes det er kjekt at de nå også kan spille sammen med andre.

– Det er gøy å spille sammen og kunne være sammen, sier Våtvik.

Styreleder Yttredal spiller cello i orkesteret, noe hun begynte å lære for noen få år siden. Hun synes også det er veldig positivt at de nå har en mulighet for samspill:

– Det å få høre helheten når man spiller sammen med andre er utrolig kjekt, sier Yttredal.

Gran mener det er viktig at de som spiller tradisjonelle samspillsinstrumenter får oppleve samspill. Det er en viktig del av musikkopplæringen, og også viktig for motivasjonen og forutsetningen for å kunne drive med musikk videre. I tillegg har det stor sosial verdi å lære å spille sammen med likesinnede:

– Det er et eget språk som de som er interessert har til felles, sier Gran.

Det å være med i orkesteret har også gitt musikantene muligheter til å reise på tur sammen. Blant annet har orkesteret flere ganger reist på besøk til Barentsburg, nabobosetningen til Longyearbyen med rundt 300 russiske og ukrainske innbyggere.

– Alle storkoser seg når vi drar på tur, sier Våtvik. – Jeg gleder meg til å reise sammen igjen.

Svalbard Caroline Sund 6

Svalbard.

Svalbard Caroline Sund 7

– Det musikalske overskuddet blir stadig bedre

De unge som spiller i orkesteret kjenner hverandre allerede fra skolen, og selv om de gjerne blir kjent med noen nye voksne gjennom orkesteret, er det mange kjente fjes. Yttredal sier at det å få inn eksterne instruktører på seminarer har gitt musikerne i orkesteret verdifulle nye impulser, ny kunnskap og muligheter til å utvikle seg.

– Dette er særlig viktig på et lite sted som Longyearbyen, der barna ofte møter de samme menneskene i alle musikalske sammenhenger både i skolen, kulturskolen og det frivillige musikklivet, sier Yttredal.

På høstseminarene i 2022 involverte orkesteret dirigenter og instruktører fra fastlandet, men også lokale instruktører. Det å få nye innfallsvinkler fra forskjellige instruktører, som alle har sin egen bakgrunn og forskjellig fokus i undervisningen, er gull verdt.

– Alle er så forskjellige og har sin egen måte å spille på, sier Ervik.

Seminarene bestod av øving både felles og delt opp i instrumentgrupper, og musikantene lærte mye om å lytte til andre instrumenter i orkesteret og nye tilnærminger til musikken.

– Vi lærte masse nye takter i forskjellige sanger, at de kan spilles litt annerledes, sier Våtvik.

Dette bidro stort til den musikalske utviklingen i orkesteret, og Gran forteller at de blir stadig raskere til å lære ny musikk, noteferdighetene blir bedre og bedre, og de blir flinkere til å ta nye utfordringer.

– Det musikalske overskuddet blir stadig bedre. Det synes jeg er veldig gøy å se, sier han.

Svalbard Caroline Sund 3

Longyearbyen.

Svalbard Caroline Sund 2
Svalbard Caroline Sund 4

Ambisjon for kontinuitet

Longyearbyen Symfoniorkester spiller en viktig rolle i et lokalsamfunn hvor folk vanligvis ikke bor så lenge av gangen, ved å fungere som et stabilt samlingspunkt, opplæringsarena og kilde til glede og samhold. Opprinnelig startet orkesteret som et prosjekt Gran gjorde om blandete ensembler på musikkhøgskolen, før han flyttet til Longyearbyen og ble der for å jobbe med orkesteret i to år.

– Det er veldig godt å se at det har oppstått en kontinuitet og at orkesteret har fortsatt på eget initiativ etter at jeg flyttet tilbake til fastlandet, sier Gran.

Orkesteret øver ikke nødvendigvis ukentlig, men har samlinger jevnlig. Gran sier at når man ikke møtes hver uke er det viktig å sørge for at kontinuiteten ligger forankret i selve ensemblet, og at dette er den største ambisjonen for orkesteret fremover. Derfor jobber han blant annet med å standardisere så mye som mulig og ta høyde for utskiftninger når han arrangerer musikk til orkesteret, slik at musikken fungerer selv om det ikke er de samme som er med og spiller.

Han legger også vekt på at det vil være viktig å fortsette aktiv rekruttering av barn og unge til orkesteret fremover:

– Det er viktig å sørge for en stabilitet der.

Longyearbyen Symfoniorkester er organisert under De Unges Orkesterforbund, en av Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.