Nyheter  Fredag 5. april 2019

#metoo -hva nå?

Norsk musikkråd inviterer til supperåd tirsdag 30. april kl 11 – 13. Vi møter to engasjerte kvinner, begge fra kulturorganisasjoner som har jobbet tett med tematikken over flere år:

  • Siri Haugan Holden, daglig leder i Balansekunst
  • Cecilie Prebensen, organisasjonsrådgiver i LNU

Vi vil få råd og tips til hvordan organisasjonene på en best mulig måte kan være forberedt på situasjoner med uønsket adferd. Det åpnes opp for diskusjon og innspill fra salen etter at Siri og Cecilie er ferdige.

Om arrangementet

Supperåd er etter hvert blitt et tradisjonsrikt forum, hvor saker av interesse for musikklivet og det frivillige kulturfeltet blir presentert og drøftet. De siste årene har vi stiftet bekjentskap med spennende innledere som Bård Vegar Solhjell, Tone Wilhelmsen Trøen, Frida Blomgren og Olav Torvund. Supperådet har etablert seg som en viktig møteplass - og den eneste arenaen hvor kulturpolitikk drøftes på tvers av amatør/profesjonell, ulike kulturuttrykk etc.

Påmeldingslenke og praktisk info

Pressebilde-Siri-Haugan-Holden_Foto-Mona-Melanie-Lindseth

- En omfattende kartlegging av norsk film-, TV-, scene-, musikk- og spillfelt viser at hver tredje ansatt i kulturbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb i løpet av karrieren. Dette er nedslående tall, som beviser at seksuell trakassering er et omfattende problem i kulturlivet. Nå må vi organisasjoner og bransjeaktører gjøre de kulturelle og strukturelle endringene som trengs. Silje Haugan Holden, Balansekunst