Nyheter  Torsdag 19. mars 2020

Musikkfrivilligheten kan tape én milliard

Videreføres restriksjonene for kulturlivet over sommeren kan musikkfrivilligheten tape opp mot én milliard kroner. Det viser tall fra Norsk musikkråds kartlegging.

Siden regjeringen la ned forbud mot alle kulturarrangement torsdag 12. mars har paraplyorganisasjonen for det frivillige musikklivet i Norge, Norsk musikkråd, jobbet for å få en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser dette får for sine medlemmer.

– Våre 33 nasjonale organisasjoner og frivillige i 6731 kor, korps, orkestre, band og konsertarrangører er bedt om å estimere tapene som følge av kulturforbudet. Med 1885 lag som har deltatt på undersøkelsen har vi en god indikasjon på hvordan forholdene er ute i kultur-Norge, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli.

Økonomisk tap i milliardklassen

Tallenes tale er klar: Uten virksomhet i mars og april kan korps, kor, band, orkestre og arrangører i musikkfrivilligheten tape opp mot 322 millioner kroner. Videreføres restriksjonene frem til over sommeren vil tapet beløpe seg til 1 milliard i august måned.

Bjorgulv Vinje Borgundvaag

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd.

– Disse tallene er veldig alvorlige. Uten krisehjelpen fra nasjonale myndigheter vil mange av organisasjonene slite økonomisk i flere år fremover, og noen kan få problemer med å komme seg gjennom krisen i det hele tatt, forteller styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Av de som har deltatt i undersøkelsen er så godt som alle berørt av utsatte og avlyste øvelser, konserter, stevner og festivaler. Hver uke gjennomføres mange tusen timer undervisning med lærer, dirigent og instruktører. Det betyr også at flere organisasjoner nå ser seg nødt til å vurdere å permittere ansatte og sette kjøp av dirigent- og instruktørtimer på pause.

– 224 lag og foreninger opplyser de har gitt eller vurderer å gi permitteringsvarsel, og flere instruktører, dirigenter og musikere er leid inn som frilansere. Avlyste konserter og øvelser får økonomiske konsekvenser for dem, fortsetter Borgundvaag.

Og det får konsekvenser også for organisasjonene selv, og flere av organisasjonene er bekymret for å miste medlemmer dersom de må terminere avtaler med instruktører.

Borgundvaag forteller at organisasjonene føler at de sitter i en skvis. De ønsker ikke å miste instruktører og dirigenter, samtidig som de har problemer med å forsvare kostnadene ved å beholde dem.

Viktig folkehelsefunksjon

– Musikkfrivilligheten har en enormt viktig funksjon for mange. Den gir økt folkehelse, og hindrer mental isolasjon, og flere organisasjoner er bekymret for hvordan dagens situasjon påvirker trivselen og psyken til medlemmene som nå ikke får dette ukentlige avbrekket, advarer Borgundvaag.

Den ekstraordinære situasjonen påfører også organisasjonen mye ekstra arbeid.

– Korona-dugnaden som nå er rapportert inn kan beregnes til en ekstrainnsats på over 300 000 timer hos våre frivillige, for å informere, holde kontakt og ivareta tillitsvalgte og medlemmer best mulig. Det viser hvordan frivillige i kulturlivet står på for sine lokalsamfunn.

Tilbakemeldingene rapporterer at aktivitetsmessige konsekvenser er like alvorlige som økonomiske tap fordi så mye drives på dugnad. Lokale korps og kor frykter at økonomiske forpliktelser i tillegg kan påvirke i lang tid.

Norsk musikkråd har i dag informert regjering og Storting om situasjonen.

– Både organisasjonene og vi i Norsk musikkråd har forståelse for restriksjoner og vil delta i koronadugnaden. Samtidig er det nå viktig at krisepakken når det frivillige musikklivet, om denne viktige infrastrukturen de er skal overleve, avslutter han.

Les mer om rapporten Temaside om koronaviruset

Horn

Restriksjonene for å stoppe koronaviruset blir kostbart for det frivillige musikklivet.