Nyheter  Onsdag 28. oktober 2020

Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes

For å bekjempe spredningen av covid-19 i befolkningen har helsemyndighetene den 28. oktober endret sine råd og anbefalinger.

I covid-19-forskriftens kapittel 5 videreføres restriksjoner for en rekke arrangementer, men musikkøvelser er unntatt forbudet (jmf §13). Anledningen til å gjennomføre musikkøvelser er ikke endret i gjeldende forskrift kunngjort 28. oktober, men lokale myndigheter kan innføre andre bestemmelser.

Musikkøvelser for både barn og voksne og andre lignende aktiviteter (eksempelvis drill) omfattes ikke av arrangementsforbudet, men slike aktiviteter må følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper.

Med mindre den enkelte kommune har etablert restriksjoner for aktiviteter som kor-, korps og andre musikkøvelser, kan dette gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser.

Ved høy lokal smittespredning vil den enkelte kommune forby eller begrense sosial omgang ved hjelp av ytterligere innstramninger for blant annet private sammenkomster. Det pålegger kommunen å klargjøre hvorvidt musikkøvelser skal omfattes (jmf Rundskriv I-7/2020).

I Oslo og Bergen er det etablert restriksjoner for sammenkomster og en anbefaling om antall kontakter hver person kan ha i løpet av en uke. Begrensningen og anbefalingen omfatter ikke musikkøvelser så lenge veilederen Smittevern for musikkøvelser blir fulgt. Det gir imidlertid endringer i hvor mange publikummere som kan delta på arrangementer.

For gjennomføring av konserter vises det til bestemmelsene i kapittel 5 i forskriften samt Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer under covid-19-utbruddet fra Norske konsertarrangører og Standard Norge.

Husk godt smittevern både før, under og etter musikkøvelsen. Hold deg hjemme hvis du er syk. Husk god avstand og være ekstra oppmerksom i pauser og ved ankomst og avreise.


Seneste versjon av veilederen er alltid tilgjengelig på musikk.no/smittevern. På denne siden kan du også registrere epostadressen din for å motta varsel ved endringer.