Nyheter  Onsdag 21. november 2018

NM for kor 2019 - Påmelding åpnet

Det er nå åpnet for påmelding til NM for kor som går av stabelen i Trondheim 11. - 13. oktober 2019. Det er Koralliansen som står bak mesterskapet. Koralliansen består av Ung i kor, Ung Kirkesang, Norges kirkesangforbund, Norges Korforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk sangerforum og FONOKO - foreningen norske kordirigenter.

NM er en konkurranse som er åpen for kor på alle nivåer fra elitekor til helt vanlige amatørkor. Med tre ulike nivåer (eliteklasser, A-klasser og B-klasser) er man sikret å konkurrere med kor på samme nivå.

Klasser

Kor kan delta i inntil to klasser. Her er klassene:

  • Blandet kor A og B
  • Damekor A og B
  • Elitekor
  • Elitekor sakral
  • Mannskor A og B
  • Sakral A og B
  • Seniorkor (Minst 90 % må være over 65 år)
  • Ungdomskor A og B (minst 2/3 mellom 16 og 26 år)
  • Vokalgruppe A og B (ensembler mellom 3 og 12 sangere som ikke har dirigent)
  • Åpen klasse A og B

Premier

Klassevinnerne får en premie på 10 000,- kroner dersom de oppnår poengsum over en viss grense. (Dette er nærmere spesifisert i retningslinjene). Dommerne plukker ut deltakerkor til en NM-finale og vinneren av denne får en premie på 50 000,- kroner.

Veien er målet

Å delta i en konkurranse behøver ikke å bety at målet er å bli nummer 1. Målet kan være, gjennom en prosess, å bli en bedre utgave av seg selv. Alle må ikke være best, men alle kan bli bedre ut fra sitt ståsted. Det å jobbe frem mot en korkonkurranse, kan gi koret bedre selvinnsikt og løfte koret også langsiktig. Mange opplever også at tilbakemeldingene fra dommerne er nyttige. NM er også en flott mulighet til å høre mange andre kor.

Meld dere på og begynn å øve slik at dere kan oppleve denne helgen fylt med fantastisk kormusikk.

Les mer på www.nmforkor.no