Nyheter  Mandag 14. desember 2020

Norges musikkommune 2020 – finalistene er klare!

Gjøvik, Kristiansund, Oslo og Skien er de fire finalistene som kan bli Norges musikkommune 2020. Vinneren får 50 000 kroner til et musikktiltak i kommunen.

191212 Norges musikkommune 2019 0542

I 2019 ble Bø (nå Midt-Telemark) kåret til Norges musikkommune. Prisen ble delt ut av generalsekretær i Norsk musikkråd Bjarne Dæhli, her sammen med kultursjef Hilde Pedersen, kulturskolerektor Guri Røsok og ordfører Borgar Kaasa.

Hvert år siden 2013 har Norsk musikkråd kåret Norges musikkommune. Kriteriet for å vinne årets pris har vært knyttet opp til tiltak i forbindelse med Covid-19.

For å få prisen må kommunen aktivt ha

  • bidratt til at musikkøvelser kunne tas opp igjen så snart det var praktisk mulig
  • etablert egne kriseordninger med ekstraordinære tilskudd til frivillige lag og foreninger
  • iverksatt kreative tiltak som har bidratt til et levende musikkliv til tross for pandemien

Norges musikkommune 2020 får 50 000 kroner av Norsk musikkråd og Norsk Tipping til å bruke på et musikktiltak i kommunen.

Fire sterke finalister

De fire finalistene er i år Gjøvik, Kristiansund, Oslo og Skien. Felles for alle kommunene er at de i år har hatt ekstra store utfordringer i forbindelse med Covid-19, noe som har krevd mye av de lokale musikkreftenes kreativitet og samspill med kommunen.

– Felles for finalistene i kåringen av Norges musikkommune er at de alle har jobbet knallhardt for å opprettholde det lokale musikklivet i en svært krevende tid, sier jurymedlem og styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Borgundvaag.

Han påpeker at årets utfordrende situasjon har vist viktigheten av god dialog mellom det lokale kulturlivet og kommunen.

– Et levende kulturtilbud er ikke minst viktig for barn og unge i vanskelige tider – det å ha en arena å gå til med faste holdepunkter, der de kan få synge i kor eller spille i korps eller orkester er viktige holdepunkter, avslutter Borgundvaag, som håper prisen vil inspirere andre kommuner rundt omkring i landet til å se nye muligheter innenfor kulturarbeidet deres.

Kreativitet og samarbeidsvilje går igjen hos årets finalister

– Gjøvik kommune var raskt ute med å åpne skoler/forsamlingslokaler når Smittevernveilederen var på plass. Samtidig ble det etablert egne kriseordninger med ekstraordinære tilskudd til frivillige lag og foreninger, sier Trond Eklund Johansen, daglig leder i Innlandet musikkråd, om Gjøvik kommune.

Daglig leder i Møre og Romsdal musikkråd, Jonas Høgseth, trekker frem Kristiansunds gode samarbeid.

– Det gode samarbeidet mellom kommunelegen, kulturenheten, musikkmiljøet og arrangører i Kristiansund kommune har klart å holde musikklivet levende. Kristiansund kommune var raskt med å etablere en digital scene med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette har gitt utøvere en mulighet til å nå ut til langt flere enn smittevernsreglene har kunne tillate på de lokale scenene.

Daglig leder i Oslo musikkråd, Veronica Seu Stokkmo, sier dette om finalist Oslo kommune:

– Oslo kommune har vært svært samarbeidsvillige og lydhøre for musikklivet i byen. Den har vært behjelpelige med å finne alternative lokaler, bevilget 3 millioner kroner ekstra for det frivillige musikklivet, samt opprettholdt utbetaling av faste tilskudd, til tross at de fleste konsertene har blitt avlyst.

Daglig leder i Telemark kulturnettverk, Camilla Berg Rindahl, skryter av Skiens villighet til å være løsningsorientert.

– Skien kommune utmerket seg tidlig ved å være veldig aktivitets- og løsningsorientert; Ibsenhuset bød på gratis øving for korpsene, den bevilget ekstra kulturmidler i sommerferien for barn og unge, samt muliggjorde nedskalerte versjoner av festivalene Skien live og Mersmak, sier Ringdahl.

Juryen som kårer Norges musikkommune 2020 har bestått av:

  • Bjørgulv Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd
  • Kristin Ørmen Johnsen,

    leder for Stortingets kulturkomité

  • Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum
  • Åsmund Mæhle, generalsekretær i Norges Korforbund
  • Margaret Berger, artistrepresentant

Prisen er et samarbeid mellom Norsk musikkråd og Norsk Tipping og deles ut i løpet av desember.