Nyheter  Mandag 28. juni 2021

Ny lov om pengespill er lagt frem

Regjeringen har lagt frem en ny lov som regulerer alt som tilbys av pengespill i Norge. Loven erstatter de tre lovene som i dag regulerer pengespill. Med dette får Norge et moderne, sammenhengende og målrettet lovverk for pengespillfeltet.

– Jeg er glad for å endelig kunne legge fram den nye pengespilloven, som er en milepæl i regjeringens arbeid med å forebygge spilleproblemer og sikre ansvarlige pengespill, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Loven viderefører og styrker enerettsmodellen, som gir Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett til å tilby pengespillene med høyest risiko og høyest omsetning. Samtidig gjør loven det enda tydeligere enn før at tilbud og markedsføring av pengespill uten norsk tillatelse er forbudt.

Videre gjør loven det enda tydeligere enn før at tilbud og markedsføring av pengespill uten norsk tillatelse er forbudt. Det er også forbudt å medvirke til dette. Forbudet rammer vidt og kan ramme dem som videreformidler eller er ambassadører for utenlandske spillselskaper. Brudd på forbudet kan medføre straff.Den nye loven stiller også flere krav til dem som har tillatelse til å tilby pengespill, for å sikre at vi har et ansvarlig og trygt pengespilltilbud.

Norsk musikkråd er glad for at loven slår fast og styrker enerettsmodellen og ansvarlig spillpolitikk.

Les mer:

Prop. 220 L (2020-2021) Lov om pengespill Ny lov om pengespill (regjeringen.no)