Nyheter  Onsdag 10. februar 2021

Oppdaterte råd om smittevern

Takk for at dere fortsatt er med på dugnaden for å begrense smittespredningen. Smittetallene flater ut i mange kommuner, men samtidig vet vi at tallene fortsatt er høye andre steder.

Tre dagers pause 08

Det gjør at det kan være utfordrende å avgjøre om det kan gjennomføres øvelser og arrangementer. I kommuner der smittetrykket er lavt, kan det være mulig å gjennomføre musikkøvelser og konserter. Noen kommuner har vedtatt forbud mot fritidsaktiviteter for ulike aldersgrupper, og endringer kan komme fortløpende. Derfor må dere følge ekstra nøye med på hvilke vilkår som gjelder i egen kommune.

Spørsmål det er viktig å stille seg:

 • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
 • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
 • Er delvis gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
 • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt lag?
 • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  - lytt også til barn og ungdoms synspunkter.
 • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal?
  - Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav.
 • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner, skoler eller kohorter?

Eksempel på skjemaer for risikovurdering finner du her.

Dette er hovedtrekkene i myndighetenes budskap:

 • Det er et uttalt ønske fra myndighetene at tilbudet til barn og unge under 20 år skal opprettholdes så langt det er mulig, men enkelte kommuner har innført restriksjoner på fritidsaktiviteter for deltakere fra 13 år og oppover (Vær særlig oppmerksom på at det kan foreligge lokale vedtak i din kommune som hindrer barn og ungdoms deltakelse på tvers av kohorter, skoler og kommunegrenser).
 • Dersom det ikke er kommet ekstraordinære nasjonale eller lokale innstramminger og restriksjoner for organiserte fritidsaktiviteter, kan musikkøvelser gjennomføres i tråd med veilederen Smittevern for musikkøvelser utgitt av Norsk musikkråd. Den enkelte kommune kan gjøre egne vurdering av hvorvidt den generelle anbefalingen om å innstille innendørs fritidsaktivitet skal omfatte musikkøvelser.
 • Konserter og arrangement må følge Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer utarbeidet av Norske konsertarrangører i samarbeid med Standard Norge.

Vi minner om:

Det er folkehelse i hver tone, enten dere synger og spiller sammen på fysiske øvelser, eller dere øver ved hjelp av digitale plattformer. I denne nye og annerledes hverdagen, hvor mange har blitt mer ensomme, er det musikalske samværet viktigere enn noen gang.

Kontakt din musikkorganisasjon om du har spørsmål eller har behov for ytterligere avklaringer.

Opprinnelig publisert 18. november, senest oppdatert 10. februar.

Veileder: Smittevern for musikkøvelser Spesifikasjon for smittevern på konserter og arrangementer