Nyheter  Onsdag 1. april 2020

Skattefritak for utstyr til hjemmekontor

Skattedirektoratet skriver på sine hjemmesider at koronautbruddet utgjør en ekstraordinær situasjon som krever tilretteleggelse av arbeidshverdagen på en måte som bidrar til å redusere smitte, samtidig som at viktige funksjoner ivaretas så hjulene i samfunnet kan holdes mest mulig i gang. Det er i denne sammenheng viktig at praktiseringen av skattereglene bidrar til nødvendig fleksibilitet og beredskap.

Spesielle midlertidige tiltak som arbeidsgiver iverksetter pga. koronasituasjonen kan være skattefritt.

Tiltaket må være midlertidig og forholdsmessig. Tiltaket må også være iverksatt for at arbeidsgiver skal kunne holde virksomheten i gang og for å redusere smittefaren. Skattedirektoratet påpeker at dette kun gjelder de ekstraordinære tiltak som iverksettes pga. koronasituasjonen.

Dette gjelder særlig i forbindelse med hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver.

Les uttalelsen på denne nettsiden:

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/skattefritak-for-enkelte-nodvendige-naturalytelser-som-mottas-som-folge-av-koronasituasjonen/

Temaside om koronaviruset