Nyheter  Fredag 3. desember 2021

Strengere smitteverntiltak flere steder i landet

På private arrangementer innendørs blir det antallsbegrensning på 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Konserter regnes som offentlig arrangement, og får antallsbegrensning på 600 personer dersom det ikke er faste, tilviste plasser.

Adobe Stock 238110180

Fra og med midnatt natt til torsdag 9. desember innføres nye, nasjonale smitteverntiltak. Les om disse her.

Oppdatert mandag 6. desember

Etter at det er påvist flere tilfeller av den nye virusvarianten omikron i Norge, og spesielt etter at 50-60 personer ble smittet på et julebord i Oslo, innfører regjeringen flere nye tiltak for å begrense koronasmitten.

De strengeste tiltakene blir innført i kommuner i Østlandet og Vestland fylke, men de nasjonale anbefalingene blir også justert. I tillegg er det nå innført krav om at alle må teste seg ved ankomst i Norge, uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Følgende anbefalinger gjelder nasjonalt:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter dersom det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Voksne oppfordres til å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter.
  (Regjeringen.no)

Følgende regionale tiltak innføres i totalt 41 kommuner på Østlandet og 13 kommuner i Vestland fylke (se oversikt i bunnen av artikkelen):

 • Antallsbegrensninger for private sammenkomster innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i innleide lokaler.
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 personer (i kohorter på 200).
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  (Regjeringen.no)

Hva er forskjellen på offentlig og privat arrangement?

Følgende gjelder for musikklag i de aktuelle kommunene på Østlandet og i Vestland fylke.

I forskrift om endring av Covid-19-forskriften presiseres forskjellen mellom privat og offentlig arrangement. Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler:

 • idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 • kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 • seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 • private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.

Privat arrangement

Privat arrangement, med en antallsbegrensning på 100 personer, gjelder kun arrangementer som faller inn under siste kulepunkt, «private sammenkomster», samt blant annet organiserte øvelser, trening og prøver.

Det er med andre ord lov å gjennomføre øvelser med inntil 100 personer. Hold gjerne avstand, bruk gjerne munnbind før og etter øvelsen hvis det er vanskelig å holde avstand, og husk de gode hygienetiltakene vi har hatt under hele pandemien.

Offentlig arrangement

De resterende kulepunktene regnes som offentlig arrangement. For arrangementer uten faste, tilviste plasser, gjelder en antallbegrensning på 600 personer, delt inn i kohorter på 200 personer med minst 2 meter avstand mellom kohortene. Det stilles samtidig følgende krav til arrangøren:

 • På offentlige arrangementer skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Dersom arrangementet har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering.
 • Arrangøren skal også ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Arrangøren skal ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte, dersom kommunen ber om det.
 • Dersom arrangøren må lage en oversikt over deltakere på arrangementet, skal denne oversikten lagres forsvarlig og slettes etter 14 dager. Deltakere må også informeres om at denne informasjonen lagres, og hvor lenge den blir oppbevart.

Det er pr i dag ingen antallsbegrensningen på offentlige arrangement med faste, tilviste plasser. Kirkebenker er å regne som faste, tilviste plasser dersom de enten er nummerert, eller at verter/vakter henviser publikum til nærmere bestemte plasser.

Til slutt må vi presisere at det er viktig at alle musikklag følger med på hva som gjelder i deres egne områder. Det kan være lokale restriksjoner som er strengere enn det som er nevnt her.

Regionale smitteverntiltak gjelder i disse kommunene på Østlandet:
 1. Asker
 2. Aurskog-Høland
 3. Bærum
 4. Drammen
 5. Eidskog
 6. Eidsvoll
 7. Enebakk
 8. Frogn
 9. Gjerdrum
 10. Grue
 11. Halden
 12. Hole
 13. Hurdal
 14. Indre Østfold
 15. Jevnaker
 16. Kongsberg
 17. Kongsvinger
 18. Lier
 19. Lillestrøm
 20. Lunner
 21. Lørenskog
 22. Marker
 23. Moss
 24. Nannestad
 25. Nes
 26. Nesodden
 27. Nittedal
 28. Nord-Odal
 29. Nordre Follo
 30. Oslo
 31. Rakkestad
 32. Rælingen
 33. Råde
 34. Sarpsborg
 35. Skiptvet
 36. Sør-Odal
 37. Ullensaker
 38. Vestby
 39. Våler
 40. Øvre Eiker
 41. Ås
Regionale smitteverntiltak gjelder i disse kommunene i Vestland fylke:
 1. Alver
 2. Askøy
 3. Austevoll
 4. Austrheim
 5. Bergen
 6. Bjørnafjorden
 7. Kvam
 8. Osterøy
 9. Modalen
 10. Samnanger
 11. Vaksdal
 12. Voss
 13. Øygarden

Det er viktig at dere følger regionale og lokale anbefalinger når dere gjennomfører øvelser.