Nyheter  Onsdag 3. mai 2023

Nye generasjoner holder liv i gamle tradisjoner på Gjøvik

Gjøvik spelmannslag fikk støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2022 til sitt prosjekt, UngFolk Gjøvik. Her får barn og ungdom i alderen 6 til 16 år musikkopplæring innen tradisjonsrik folkemusikk- og dans.

Ung Folkiaksjon crop

UngFolk i aksjon.

Gjøvik spelmannslag fikk støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet i 2022 til sitt prosjekt UngFolk Gjøvik. Her får barn og ungdom i alderen 6 til 16 år opplæring i spill på fele, cello, langeleik eller torader, i tillegg til felles aktiviteter rundt lokale sang- og dansetradisjoner.

Flere unge til folkemusikken

Gjøvik spelmannslag ble stiftet i 1977, og er et svært allsidig lag med fele- torader-, langeleik, munnspill- og instrumentbyggergruppe. Laget har som formål å dyrke og ta vare på tradisjoner i tilknytning til norsk folkemusikk, med særlig vekt på de eldste formene i den lokale tradisjonen. Behovet for å rekruttere unge medlemmer resulterte i at UngFolk Gjøvik ble opprettet i 2017, og flere og flere melder seg nå inn i spelmannslaget.

UngFolk Gjøvik har som målsetning å lære barn og ungdom å se verdien av å ta vare på danse- og spilletradisjoner, å oppleve tilhørighet gjennom samvær på tvers av generasjoner, og å formidle musikken og dansen ut til publikum.

Gjøvik spelmannslag representerer et rikt miljø, og har blant annet egen instrumentbyggergruppe. Det betyr at UngFolk-deltakerne får muligheten til å utforske nye instrumenter som harpe og lyre, og får også være med og lage småinstrumenter selv.

Aktivitet etter pandemien

Stein Ole Villa i Gjøvik spelmannslag forteller at etter to år med pandemi og redusert aktivitet hadde de, i likhet med resten av musikk- og kulturlivet, et stort håp om at situasjonen skulle bedre seg utover i 2022.

– Pandemien gjorde at en god del av samlingene våre ble avlyst, men takket være ivrige deltakere, både unge og voksne, klarte vi å finne løsninger for å holde aktivitetene på et så godt nivå som mulig, sier Villa.

I 2022 ble det heldigvis godt med aktiviteter i form av både øvelser og opptredener. Et av høydepunktene var den årlige feiringen av Feitetirsdag, som i 2022 ble holdt på Eiktunet Bygdmuseum. Her spilte UngFolk Gjøvik til dans sammen med voksne fra spelmannslaget, som del av en dag fylt med musikalske aktiviteter av mange slag både ute og inne. Det hele ble avsluttet med å slå katten av tønna og reise «verdens største» fastelavnsris.

UngFolk Gjøvik samles ukentlig til instrumentopplæring, de eldste og yngste annenhver gang. Det er én fellessamling i måneden som også inkluderer sang og dans, der de eldste blir igjen utover kvelden for å få spille sammen med de voksne fra spelmannslaget.

Eirin Lien, daglig leder i Innlandet musikkråd, kaller Gjøvik spelmannslag “en inspirerende aktør i Innlandets musikkliv”:

– Gjøvik spelmannslag jobber systematisk med opplæring på alle nivåer fra nybegynnere til viderekomne, samtidig som tradisjoner holdes godt i hevd. Den tilhørigheten på tvers av generasjoner Gjøvik spelmannslag og prosjektet UngFolk Gjøvik skaper, mener jeg er essensiell for at både deltakerne, laget og musikken utvikler seg videre. Her har Gjøvik spelmannslag truffet spikeren på hodet!

Bredt nedslagsfelt

UngFolk-prosjektet favner bredt, og deltakerne kommer ikke bare fra Gjøvik kommune, men også fra Toten-, Hadeland- og Land-kommunene. I tillegg samarbeider Gjøvik spelmannslag med Flere Farger, en søstermodell av Fargespill.

– Vi håper gjennom arbeidet med Flere Farger å få rekruttert også barn og unge med annen kulturell bakgrunn, og det planlegges allerede et internasjonalt spelmannslag i Gjøvik, sier Villa.

Midler fra Frifond kompetanse og aktivitet har bidratt til UngFolks aktivitet utenom de faste øvelsene, som opptredener og arrangementer rundt i distriktet.

– Tilskuddet fra Norsk musikkråd var et viktig bidrag, spesielt med tanke på å få dekket noen av instruktørkostnadene, sier Villa.

UngFolk Gjøvik er via Gjøvik spelmannslag organisert under FolkOrg, en av Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner.