Varsling

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold og oppførsel på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide slik varslings-rett. Vi har utarbeidet to veiledere knyttet til varsling i arbeidslivet.