Supperåd

Supperådet er etter hvert blitt et tradisjonsrikt forum, hvor saker av interesse for musikklivet og det frivillige kulturfeltet blir presentert og drøftet.

De siste årene har vi stiftet bekjentskap med spennende innledere som Bård Vegar Solhjell, Tone Wilhelmsen Trøen, Frida Blomgren og Olav Torvund.

Supperådet har etablert seg som en viktig møteplass - og den eneste arenaen hvor kulturpolitikk drøftes på tvers av amatør/profesjonell, ulike kulturuttrykk etc.