Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner

Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner tildeles gjennom Kulturdepartementets disponering av overskuddet til Norsk tipping. I 2020 ble 18,9 millioner kroner fordelt til 29 nasjonale musikkorganisasjoner.

Norsk musikkråd forvalter tilskuddet på vegne av Kulturdepartementet. Alle nasjonale musikkorganisasjoner kan søke om tilskudd til drift fra denne ordningen.

Søknadene blir behandlet av et fordelingsutvalg bestående av representanter fra søkerorganisasjonene, samt en uavhengig representant.

Fordelingsutvalg 2020-2021

Styret i Norsk musikkråd oppnevner fordelingsutvalg etter innstilling fra mottakerorganisasjonene.

  • Gruppe A: Trine Lise Skorpen med vara Per Erling Løkken og Ragnhild Hadland med vara Anne Handeland.
  • Gruppe B: Jo Tandrevold med vara Haley Shea.
  • Gruppe C: Kristian Ulyses Andaur med vara Bent Åserud.
  • Gruppe D: Liv Bakke Kvinlog med vara Tone Nøtvik Jakobsen.
  • Gruppe E: Audun Reithaug med vara Victoria Liedbergius.

Monica Ifejilika fra styret tiltrer utvalget som observatør.

Spesialrådgiver Christin Sund er sekretær for fordelingsutvalget.

Søknadsfrist er 25. februar for tilskudd påfølgende år (skal du søke om tilskudd for 2022 er søknadsfristen 25. februar 2021). Søknadsfristen har gått ut.

Fordelingsutvalget vedtar årets fordeling i sitt møte i begynnelsen av juni, og fordelingsvedtak sendes søkerorganisasjonene senest innen utgangen av juni.

Styret i Norsk musikkråd har vedtatt retningslinjer for alle tilskuddsordninger.

Tildelinger fra Tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner 2018, 2019 og 2020

Organisasjon Tildeling 2020 Tildeling 2019 Tildeling 2018
AKKS Norge kr 1 595 970 kr 1 595 970 kr 1 505 628
BandOrg kr 870 000 kr 870 000 kr 673 239
De Unges Orkesterforbund kr 391 000 kr 383 970 kr 375 221
Dissimilis Norge kr 450 000 kr 450 000 kr 258 938
FONOKO kr 109 800 kr 109 800 kr 103 575
Korpsnett Norge kr 550 000 kr 550 000 kr 419 687
Musikk fra Livets Begynnelse kr 603 900 kr 603 900 kr 569 664
Musikkpedagogene Norge kr 361 500 kr 361 500 kr 340 996
Norges Kirkesangforbund kr 689 600 kr 689 600 kr 650 515
Norges Korforbund kr 3 336 600 kr 3 336 600 kr 3 147 653
Norsk Americana Forum kr 216 716 kr 240 796 kr 267 551
Norsk Bluesunion kr 700 000 kr 700 000 kr 472 148
Norsk forening for musikkterapi kr 501 000 kr 501 000 kr 472 148
Norsk Kammermusikkforbund kr 156 606 kr 156 606 kr 174 007
Norsk Kvedarforum kr 59 000 kr 59 000 kr 55 608
Norsk Langeleikforum kr 44 500 kr 44 500 kr 41 969
Norsk mandolin- og balalaikaorkesterforbund kr 96 000 kr 96 000 kr 94 430
Norsk Munnharpeforum kr 69 750 kr 69 750 kr 65 770
Norsk munnspillforum kr 76 850 kr 76 850 kr 72 503
Norsk musikkbibliotekforening kr 83 500 kr 83 500 kr 78 692
Norsk Sangerforbund kr 285 500 kr 285 500 kr 269 296
Norsk sangerforum kr 1 100 000 kr 1 100 000 kr 932 178
Norsk Stemmepedagogisk Forum (Evta) kr 30 000 - -
Norsk Suzukiforbund kr 98 900 kr 98 900 kr 93 218
Norsk Viseforum kr 1 199 500 kr 1 199 500 kr 1 131 582
Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund kr 1 256 100 kr 1 256 100 kr 1 184 995
Norske Trekkspilleres Landsforbund kr 1 133 400 kr 1 133 400 kr 1 069 153
Pascal Norge kr 84 987 kr 84 987 kr 94 430
SUM kr 18 931 179 kr 18 918 229 kr 17 048 814