Nyheter  Onsdag 20. november 2019

"Folkemusikk og nasjonalisme" i Lørenskog

Folkemusikkonsulenten i Akershus og Akershus musikkråd har vært så heldige å få den kjente utstillingen "Folkemusikk og nasjonalisne" til Akershus. Den presenteres i Lørenskog hus fra 1. november til 8. desember.

- Utstillingen utfordrer oss til å reflektere over våre forestillinger om identitet og hva det «det norske» er, slik det ofte fremstilles gjennom vår kulturarv, sier folkemusikkonsulenten i Akershus, Marianne Tomasgård.

Utstillingen «Folkemusikk og nasjonalisme» er utlånt fra Valdres folkemuseum, og søkelyset rettes mot både konstruktive og destruktive forestillinger om «det norske».
– Jeg vil oppfordre folk i alle generasjoner til å se denne utstillingen, ikke minst på grunn av det politiske budskapet, sier Marianne Tomasgård videre.

Kjent og utfordrende utstilling

- Vi har jobbet i lang td for å få denne utstillingen til Akeshus, den vakte stor oppmerksomhet da den for første gang ble presentert på Valdresmuseet for noen år siden. Det er derfor meget gledelig at den kan stå i Lørenskog hus i en og en halv måned. Utstillingen er supplert med lokalt materiale for å gi den en lokal identitet, og samarbeidet mellom Valdresmuseet, Museene i Akershus, lokale lag og foreninger i Lørenskog og Folkemusikkonsulenten i Akershus har gitt en spennende, vakker og tankevekkende utstilling.

Les mer om utstilllingen her