Om foredragsholderne

Vi er svært stolte over å kunne presentere et meget kompetent og faglig sterkt knippe av foredragsholdere denne dagen. Alle har vært med i arbeid med akustikk og lokaler lenge og har svært bred erfaring fra alle sider av dette interssante temaet.

Bjorn Sagstad 2

Bjørn Sagstad

Bjørn Sagstad er kunstnerisk leder i Forsvarets musikk og velrenomert dirigent. I tillegg til stillingen som kunsterisk leder for de fem profesjonelle musikkorpsene i forsvaret er Bjørn også en stor kapasitet som dirigent og meget benyttet både i Norge og i utlandet. Han har vært professor i direksjon ved Univesitetet i Basel og Griegakademiet i Bergen. Han er meget opptatt av akustikk og akustiske forhold i såvel øvings- som konsertlokaler. Lokalene er av stor betydning både for dirigenten og for musikerne - å ha gode arbeidsbetingelser for musikerne enten de er profesjonelle eller amatører er noe alle burde være opptatt av.

Jongolsen

Jon G. Olsen

Jon G. Olsen har vært en pioner i musikkrådets arbeid med lokaler siden slutten av 1980-tallet. Han har holdt en rekke foredrag og gjennomført over 150 akustikkmålinger. Han har vært leder for Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler siden starten, og arbeidet lenge sammen med ledende akustikere allerede før arbeidet med musikkromstandardene startet i 2010. Han var med som musikklivets representant i arbeidsgruppen som utviklet verdes første musikkrom-standard, publisert i 2014, og ble valgt av ISO til å lede arbeidet med utvikling av den internasjonale akustikkstandarden for musikkøverom. Han var også leder i arbeidsgruppen for å lage konsertromstandarden som kom i 2023.

Trond nettsidepng

Trond Eklund Johansen

Trond Eklund Johansen jobber i dag som rådgiver for kultur- og skolebygg i COWI. Han har tidligere jobbet som daglig leder i Innlandet musikkråd og der sterkt fokus på lokaler og akustikk. Han er også en kjent dirigent og har dirigert flere av korpsene i Innlandet. Han har holdt mange foredrag om musikk og akustikk både i inn- og utland, og har vært meget sentral i utviklingen av musikkrådenes kompetanse på dette feltet de siste årene. Han var også sterkt involvert i planleggingen og utbyggingen av Hamar kulturhus. Som rådgiver for kultur- og skolebygg har han førstehånds kjennskap til prosessene før og under planleggingen av nye lokaler der musikk er (ett av) bruksområdene, og hva som skal til for å sikre at lokalet blir tilpasset og egnet for den bruk de faktisk skal ha.

Ingrid Hanken 2 1200x1089

Ingrid Hanken

Ingrid Hanken

Ingrid Hanken er sanger, kordirigent og sangpedagog med stor interesse for akustikk. Hun er sopran i den internasjonalt anerkjente vokagruppen Nordic Voices (som er hovedinnslag i konserten på kvelden) og har vært på turne både i inn- og utland i mange år. Hun er også kordirigent med god kunnskap om lokalt korliv - og dirigerer bl.a. Oslo Voices og Lommelerkene.

I tillegg har Ingrid holdt en rekke kurs for amatører, studenter og profesjonelle ensembler, samt for sangere og dirigenter. Hun har også holdt foredrag om akustikkens betydning for Foreningen Norske Kordirigenter og er opptatt av at rommet man synger i skal gi utøvene mulighet for samsang og samklang – og ikke minst felles intonasjon, presisjon og et samlet nusikalsk uttrykk

Bjorn Boge liggende 2

Bjørn Boge

Bjørn Boge har en over 30-årig karriere i kultur- og musikksektoren med fokus på utvikling og forvaltning av kulturlokaler. Med bakgrunn som markedsøkonom og prosjektleder fra BI, kombinerer han sin utdanning med erfaring som musiker, lyd/lys og AV-tekniker og produsent. Hans arbeid omfatter både strategisk og praktisk innsats i kulturbransjen.

Boge har ledet prosjekter som veilederen "Skolen som kulturarena"- Viken fylkeskommune, revidert kravspesifikasjon for skolebygg - Oslo kommune og utført omfattende kartlegging og vurdering av kulturlokaler. Han har også utviklet tilskuddsordninger for kulturlokaler gjennom Kulturrom, og som utvikler og prosjektleder var han sentral i etableringen av Øvingshotellet og Stovner Rockefabrikk i Oslo. På begynnelsen av 2000- tallet var han anleggskonsulent i Norsk musikkråd.

Jens holger rindel

Jens Holger Rindel

Jens Holger Rindel er en svært anerkjent akustiker med lang erfaring og svært stor kunnskap. Han holder foredrag over hele verden og vi er heldige som har han i vårt nettverk. Han har vært profesor og seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet og har en lang rekke akustiske publikasjoner bak seg. Han er også amatørmusiker med tverrfløyter som instrument. Jens Holger er tilknyttet Multiconsult og gjennom dette vært en av de faglige hjørnestenene i utvilklingen av musikkromstandardene, både den nasjonale og ISO-standarden. Hans analyser og arbeid med romforsterkning var en sentral del av arbeidet, noe han har høstet stor anerkjennelse for.

Jon Askeland 2

Jon Askeland

Jon Askeland har fra sitt ståsted som politiker vært opptatt av å bidra til å gi musikklivet egnede lokaler i mange år. Han er i dag fylkesordfører i Vestland, og bidrar med å sette fokus på dette både internt i fylkeskommunen og overfor fylkeskommunens samarbeidspartnere. Han var ordfører i Radøy kommune fra 2007 til 2019 og i denne perioden fikk han sattt han i gang en analyse av musikklokalene i kommunen for å få faktakunnskap om hvordan lokalene var. Radøy kommune var med dette en de aller første kommunen i landet med slik kartlegging. Jon var med i arbeidsgruppa som utviklet NS 8178 i 2011-2014, og hadde med sitt ordfører-perspektiv en viktig rolle i utvalget. Vestland fylkeskommune var den første fylkeskommunen til å ta i bruk ISO-standaden for øvelokaler (faktisk litt før den ble publisert), og har den siste tiden bl.a. brukt denne i planlegging og utvikling av kultursalen ved den nye videregående skolen på Askøy, Kipo kultursal.

Bilde3

Korpset trives i «ny sal» - her er det god plass til å holde avstand.

Jo Ivar Kleiven og Rune B. Isaksen

Jo Ivar Kleiven og Rune B. Isaksen har vært to av krumtappene i utbedringen av storsalen i Lalm samfunnshus i Vågå kommune i Innlandet. Jo Ivar som leder i det lokale amatørkorpset som var langt fra fornøyd med de akustiske forholdene i øvelokalet sitt og kanskje de som følte problemne sterkest. Rune er leder i styret av Samfunnshuset som satte i gang endringsprosessen. Lalm samfunnshus er et konkret eksempel og et velegnet case på hvordan man kan gå fram, og hvor bra resultatet blir. Selv om ikke alt nødvendigvis er 100% i henhold til standardene er forholdene blitt utrolig mer tilfredsstillende for korpset som brukere, og Jo Ivar og Rune kan fortelle om hvordan det er å stå i og være med på en konkret, lokal prosess.

Karen Sofie kvadrat

Karen Sofie Sørensen

Karen Sofie Sørensen er daglig leder i Kulturrom, som er en nasjonal tilskuddsordning som bl.a. gir tilskudd til utbedring av akustiske forhold i kulturlokaler. Kulturrom har de siste årene gitt tilskudd til måling, forprosjekter, etablering av nye rom og utbedring av akustiske forhold i eksisternede kultur- og musikklokaler over hele landet. Kulturrom har etter hvert fått stor kunnskap om hvordan situasjonen er i lokalene, og hva som kan fungere godt – og også noe om hva som ikke fungerer så godt. Dialogen med huseiere, leietakere, musikere, akustikere og teknikere gir organisasjonen et stort nettverk og god innsikt i hverdagen for de ulike aktører. På bakgrunn av dette vil også rådgiverne i organisasjonen kunne hjelpe til i konkrete tilfeller med tips og råd.