Konferanse 14. mai 2024
Årets akustikk-konferanse

Konferansen «Musikk & Akustikk» setter søkelyset på egnede lokaler til musikk, gjennom foredrag og innledninger. Temaer som blir tatt opp er planlegging av egnede lokaler som skal brukes til musikk, skolen som kulturlokale, hva er et godt øvings- eller konsertlokale, relevante standarder for bygg og for akustikk, musikernes opplevelse av akustikk i øve- og konsertrom, erfaringer og case fra arbeid med kulturlokaler mm.

Konferansen er et samarbeid mellom Akershus musikkråd og Akershus fylkeskommune.

MELD DEG PÅ

Logo musikk og akustikk med AMR AFK

Dato..............Tirsdag 14. mai 09.30-16.00 (+ konsert kl 18:30 les mer her)
Sted...............Kulturverket Flammen, Nittedal
Påmelding...Innen 1. mai
Pris................Kr 850,- inkl lunsj og konsert. Uten konsert kr 800,-.

Konferansen «Musikk & Akustikk» skal sette søkelyset på egnede lokaler til musikk, gjennom foredrag og innledninger fra forskjellig hold. Temaer som blir tatt opp er planlegging av egnede lokaler som skal brukes til musikk, skolen som kulturlokale, hva er et godt øvings- eller konsertlokale, relevante standarder for bygg og for akustikk, musikernes opplevelse av akustikk i øve- og konsertrom, erfaringer og case fra arbeid med kulturlokaler mm.

Konferansen er landsomfattende og er tenkt som en kombinasjon av kunnskapspåfyll, inspirasjon og opplevelse og har 4 hovedmålgrupper

  • kommunale kulturarbeidere og planleggere
  • fylkeskommunale spillemiddelforvaltere
  • musikkmiljøene, musikere, dirigenter organisasjoner
  • akustikere og byggebransjen

Innlederne er personer med bred erfaring fra planlegging og bygging av lokaler og skoler, musikere, akustiker / akustisk rådgiver, tilskuddsyter m.fl.

PROGRAM -- OM FOREDRAGSHOLDERNE

Velkommen, åpning (Akershus fylkeskommune, Akershus musikkråd)

  • Musikkinnslag 1

Betydningen av egnede musikklokale for dirigent og musikere
Bjørn Sagstad, Kunstnerisk leder i Forsvarets musikk og velrennomert dirigent

Offisielle standarder for musikklokaler
NS-ISO 23591 om øvelokaler og NS 8178 om konsertlokaler

Jon G. Olsen, Akershus musikkråd. Prosjektleder for utvikling av standardene

Å komme godt i gang
Om planleggng og prosjektering av lokaler til musikkformål
Trond Eklund Johansen, Rådgiver Kulturbygg COWI AS

Det gode øverommet
Ingrid Hanken, sanger i Nordic Voices og kjent kordirigent

Veileder: Skolen som kulturarena
Bjørn Boge, prosjektleder Viken Fylkeskommunes veileder: Skolen som kulturarena

Romforsterkning – hvordan kan lyden bli passe sterk?
Jens Holger Rindel, akustiker Multiconsult

  • Lunsj
  • Musikkinnslag 2

Slik gjør vi det i Vestland fylkeskommune
Jon Askeland, Fylkesordfører Vestland Fylkeskommune

Godt praktisk eksempel, utbedring av Lalm samfunnshus
Jo Ivar Kleiven, leder Lalm Musikkforening og Rune B Isaksen, Lalm samfunnshus

  • Musikkinnslag 3

Akustisk utbedring av lokaler til musikkformål - erfaringer
Kulturrom

10 år med Nosk stadard fo akustikk - hva har vi oppnådd?
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd.

Avslutning