Nyheter  Onsdag 1. november 2023

Frivillighetskonferanse 2023 - meld deg på

Nå er programmet for årets frivillighetskonferanse i Viken klart.
MELD DEG PÅ HER!

Konferansen holdes i år på Folkets Hus i Lillestrøm, torsdag 23. november kl 17.00-20.30. Målgruppen er i første rekke tillitsvalgte og frivillige på regionalt nivå, men alle som er opptatt av frivillighet er hjertelig velkommen.
Se oppdatert program her.

Frivillighetskonferansen 2023 illbilde

Som tidligere år samarbeider musikkrådene i Viken med Viken idrettskrets, Barne- og ungdomsrådene i Viken, Teaterrådet i Viken, friluftsorganisasjonene i Viken og Viken fylkeskommune om en felles konferanse der vi setter søkelyset på frivillighet - sett fra et fylkes-ståsted.

I år skal vi se på regional frivillighet fra tre ståsteder:

  • fra najonalt nivå : hva gjør det nasjonale for det regionale?
  • fra regionalt nivå: hva skjer med de tre fylkene - regionalt samarbeid mellom frivilligheten og fylkeskommunen?
  • fra lokalt nivå: hva gjør det regionale for det lokale, hvordan gir det regionale merverdi for det lokale?

Vi håper at mange finner vei til årets konferanse, som vi tror blir både interessant og lærerikt.
VELKOMMEN !!!

Påmelding her