Nyheter  Søndag 15. april 2018

Fylkesvaraordfører støtter fylkesmusikkrådet

Representanter fra frivilligheten, kommuner og fylkeskommuner var samlet i Oslo 11. april, for å komme med innspill til Kulturdepartementets stortingsmelding om frivillighet. Blant innlederne var fylkesvaraordfører i Akershus fylkeskommune, Lars Salvesen. Salvesen pekte på at organiseringen i sterke regionale paraplyorganisasjoner er viktig å ta med i arbeidet fremover.

Larssalvesen 2

"Sterke regionale paraplyorganisasjoner" betyr organisasjoner som Akeshus musikkråd, Akeshus idrettskrefs, barne- og ungdomsrådet, Voksenoplæringsforbundet osv. Akershus fylkeskommune har lang tradisjon på godt samarbeid med disse organisajsonene og bruker organisasjonene aktivt - både som høringsorgan, for å gjennomføre konkrete prosjekter, for å fordele midler og på andrde måter. Det at fylkets varaordfører er så klar i sin tale viser også tydelig at dette fortsatt skal være rådende politikk i fylket.

Legge til rett for frivilligheten

Flere av innspillene til Kulturdepartementet tok for seg det som frivilligheten ofte ønsker mest; et lokale hvor de kan være. Kommuner og fylkeskommuner får mange etterspørsler på steder hvor frivillige kan oppholde seg når de driver frivillighetsarbeid. Ved hjelp av flerbruk, som for eksempel skoler og bibliotek, kan frivillige få en plass å være «etter stengetid». Ønsket er at staten åpner for dette via sine lokaler og bygg, og dermed kan være med på å bedre situasjonen for de frivillige lag og organisasjoner. Salvesen mener også at staten må overføre flere oppgaver og midler til fylkeskommunene.

– Staten må ha en aktiv politikk når det gjelder frivillighet på regionalt nivå og overføre midler og oppgaver til de nye fylkeskommunene. Staten må legge til rette for at fylkeskommunene skal være en aktiv utviklingsaktør, sier Salvesen.

Være «fri og villig»

For å imøtekomme de frivillige, har Akershus fylkeskommune ytet betydelige økonomiske bidrag til regional frivillighet, samt forenklet søknadsprosedyrene. Som frivillig er det fundamentalt at man kan være «fri» ved at man ikke blir underlagt strenge bestemmelser, samt at det da blir lettere å være villig til å utføre ubetalt arbeid for lokalsamfunnet. Derfor er Salvesen glad for at Akershus har bygget opp en god veiledningskompetanse i fylkeskommunen.

Håper staten merker seg innspillene

Vi i Akershus musikkråd håper at staten merker seg dette tydelige innspillet, og tilrettelegger for at det offentlige på alle nivåer legger til rette for frivillige lag og foreningher og deres aktiviteter.

En del av artikkelen er utdrag fra en artikkel på nettsiden til Akershus fylkeskommune.
Les hele artikkelen her.