Nyheter  Tirsdag 12. desember 2023

Husk å rapportere for høstens opplæringstilskudd

Det er på tide å rapportere for høstens opplæringstilskudd (VO). Under følger viktig informasjon om rapportering for høsten 2023 og søknad for våren 2024.

Rapport høsten 2023

  • Noen av dere har allerede sendt inn rapport for høsten 2023, så dere kan se bort fra dette avsnittet. Denne informasjonen gjelder ikke for medlemmer av Norges Korforbund (NK) eller Norges Musikkorps Forbund (NMF).
  • Vi ber alle om å rapportere så snart som mulig etter siste øvelse og senest innen 3.1.2024.
  • Dersom det av en eller annen grunn skulle være helt umulig å få rapportert innen fristen, ta kontakt, så kan vi gjøre noen unntak, men fristen for oss til å godkjenne rapportene er kort, så vi setter pris på å få inn flest mulig rapporter så snart som mulig, slik at vi best mulig kan hjelpe dere som måtte ha spørsmål.

Søknad våren 2024

  • Det er løpende søknadsfrist, men det er allikevel en viktig endring vi ber dere overholde: Søknad om tilskudd sendes inn før startdato for at alle timene skal telles med.
  • Alle som planlegger øvelser våren 2024 bør sende søknad så snart som mulig etter at rapport for høsten 2023 er sendt. Søknadsskjemaet for våren 2024 er åpent.

Vi minner om følgende infosider:

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt, vi hjelper gjerne. Send en e-post til innlandet@musikk.no.

Med ønske om en god jul!