Nyheter  Fredag 3. januar 2020

Husk å søke KOMP-midler innen 15. januar

KOMP er nå åpen for søknader! Søknadsfrist er onsdag 15. januar 2020.

Formålet med KOMP er å stimulere til kortere opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop etc.

Målgruppe: Organisasjoner og lag, frittstående grupper, bandsammenslutninger, kulturskoler og andre kommunale kulturaktører innenfor de rytmiske sjangerne.

Merk – for å søke KOMP må søkeren registrere seg som uformell organisasjon

Buvus 2017 Avlang Foto Steffen Granly 1024X523

BUVUS (Buskerud og Vestfold ungdomsstorband) er mottakere av KOMP- midler 2018.