Nyheter  Fredag 25. august 2023

Kroksrud fengsel får ny musikkproduksjonsstasjon

Musikkrommet på Krogsrud fengsel er flittig i bruk, og det produseres musikk i alle stilarter. Flere dager i uken gis det opplæring i alt fra å spille instrumenter, skrive egne låter eller musikkproduksjon.

23 25 08 overlevere kroksrud

Instruktør Hans Tormod Berg og Raymond Egge fra Akershus musikkråd overleverer nytt musikkutstyr til Kroksrud fengsel.

Gjennom Musikkens studieforbunds tiltak Musikk i fengsel og frihet administrere Akershus musikkråd midler til innkjøp av utstyr og lønning av instruktør. Raymond Egge er prosjektansvarlig for Musikk i fengsel og frihet hos oss og kunne med glede besøke fengselet og overlevere det nye utstyret til Tormod Berg.

Opplæringstilbud i kulturuttrykk generelt og musikk spesielt er ikke en prioritert satsning fra myndighetenes side. Dette er derfor en oppgave vi jobber mye med å sikre og gjøre så effektiv som mulig.

Vi er derfor veldig stolte over å kunne oppdatere musikkrommet på Kroksrud med en splitter ny produksjonsstasjon for musikk. Tormod Berg som gjennom mange år i Romerike fengsel har vært vår musikklærer gleder seg til å sette opp og ta i bruk det nye utstyret.


23 25 08 overlevere kroksrud 2

Instruktør Hans Tormod Berg i musikkrommet på Kroksrud fengsel.


De innsatte forteller også hvor mye tiden i musikkrommet betyr. Musikkrommet er et sted hvor alle møtes med respekt og på sine egne premisser. Gjennom musikken må man samarbeide for å få et godt resultat, og det er også en kanal som hjelper å behandle mange av de mørke tankene som fort trenger seg på inne på sella. Musikkstasjonen på musikkrommet er fra 2014 og teknologiutviklingen har begynt å melde seg. Med godt utstyr kan man bruke mer tid på det kreative og mindre tid på å flikke på tekniske løsninger. Tålmodighet er kanskje en dyd man trener opp i fengsel, men den positive effekten det å uttrykke seg gjennom musikk har er det mange gode eksempler på i fengselet.