Nyheter  Torsdag 21. desember 2023

Rekruttering og deltakelse - korps og orkester

Ekstra tilskudd for økt deltakelse blant barn og unge - søknadsfrist 31. januar.

I 2024 kan dere motta et ekstra tilskudd for å gi flere barn og unge muligheter til å delta i korps og orkester.

Midlene kan brukes på for eksempel rekrutteringsaktiviteter, redusere kontingenten, dirigent- og instruksjonskostnader, leie av øvingslokaler, gjennomføre konserter, kurs, seminarer, konkurranser, reise, nødvendig utstyr eller samarbeidsprosjekter.

Målet er å få flere med, øke deltakelse og utvikle musikkaktiviteter, samt skaffe kunnskap om hva som fungerer for å rekruttere bredere.

Det er ikke krav om å skrive en lang søknad eller rapport, men det gjøres en behovsvurdering, så det er nødvendig med noe informasjon om hva midlene skal brukes til. Det gjør du ved å krysse av på et skjema for hvordan midlene skal brukes.

Ordningen er forbeholdt instrumentalensembler der barn og unge i skolealder deltar (6 - 19 år), slik som korps, orkester, spelemannslag, storband og trekkspillorkester. Det er satt av totalt 6,5 millioner til ordningen og følgende blir prioritert:

  • Tiltak som forsterker eller supplerer igangsatte satsninger
  • Tiltak som forsterker samarbeid om rekruttering
  • Tiltak som handler om å rekruttere fra nye målgrupper

Søknadsskjema finner du på stotteordninger.no. Søknadsfristen er 31. januar 2024.
I Innlandet er det styret i Innlandet musikkråd som behandler og innstiller hvilke søknader som skal støttes. Tilskuddet fordeles imidlertid i samarbeid med musikkorganisasjonene.

Midlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og er tildelt av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Spørsmål? Kontakt oss på tilskudd@musikk.no eller innlandet@musikk.no

NM Tilskudd orig
NM Tilskudd orig8