Nyheter  Tirsdag 8. august 2023

STÅ PÅ ! DET NYTTER !!!

Det nytter å jobbe for egnede lokaler til øving og konserter for frivilligheten! Men det er et langt lerret å bleke – ting tar tid.

Likevel: STÅ PÅ! Dette var hovedkonklusjonen i Jon G Olsens innledning om «musikkorganisasjonenes arbeid med egnede lokaler» under kulturytring 2023 i Drammen.

les hans appell her

Sangselskabet Guldbergs akademiske kor bass smal