Nyheter  Mandag 5. februar 2024

Stor søknad på rekrutterings-tilskudd

MUSIKKLIVET VIL REKRUTTERE !!!

Ved søknadsfristens utløp 1. februar var det kommet inn søknader på over 8,8 mill kr til Akershus musikkråd - dessverre fikk vi kun kr 900.000,- til fordeling.

NM Tilskudd orig2 utekst

Det er flott at musikklivet i Akershus er så aktive, og ønsker flere barn og unge velkommen inn i de lokale musikklagene. Søkndasbunken viser stort engasjement og stor oppfinnsomhet - det er tydelig at dette er en tilskuddsordning som treffer godt lokalt.

Vanskelig å prioritere

Det blir en vanskeliog jobb for Akershus musikkråd å priorieter mellom alle de gode søknadene. Svært mange korps, men også skoleorkestre, storband og folkemusiklag har søkt.

- Den allef første gjennomlesningen viser mange gode søknader, og det er mange spennende tiltak det nå søkes støtte til. Vi skal gjøre vårty alle beste for å behandle søkadene raskt, og at alle søkerne får beskjed om de får tilskudd, og hvor mye de får slik at de kan begynne planleggingen av tiltakene, sier daglig leder Jon G. Olsen i en kommentar.

Søknadsordningen "Rekruttering av barn og unge i korps og orkester" er ny av året, og Norsk musikkråd har fått 6,5 mil fordeling ove hele landet.