Nyheter  Torsdag 23. mars 2023

Høyt trykk på Norsk musikkråds tilskuddsordninger i 2023

Det er svært gledelig at musikklivet er i gang igjen etter pandemien, men også tydelig at behovet for midler til det organiserte musikklivet er stort.

Band Org oving

Søknadsbildet for KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet kjennetegnes av mange søknader og bredt spenn i aktiviteter og sjangre.

Søknadsfristen for Norsk musikkråds tilskuddsordninger KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet gikk ut 27. februar. Slik ser søknadsbildet ut for disse ordningene i 2023.

Så mange har søkt

KOMP er en støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor det rytmiske feltet. Formålet med ordningen er å gi støtte til tiltak som styrker og utvikler aktivitet, utøvelse og kvalitet innenfor de rytmiske sjangerne som rock, jazz, norsk og samisk folkemusikk, verdensmusikk, blues, viser, hiphop, og mer.

I 2023 har Norsk musikkråd mottatt 187 søknader til denne tilskuddsordningen, med en samlet søknadssum på 6,7 millioner kroner. Potten til fordeling er 1,5 millioner.

Frifond kompetanse og aktivitet er en tilskuddsordning innenfor rammen til Frifond musikk. Den skal gi lokale musikklag for og med barn og unge under 26 år muligheten til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, få gjennomført aktiviteter utover det vanlige, og/eller sette i gang og gjennomføre samarbeidsprosjekter med andre. Her prioriteres prosjekter som bidrar til inkludering, integrering, etnisk mangfold, rekruttering og tillitsvalgtopplæring.

Det kom inn 199 søknader til denne ordningen før fristen, med en samlet søknadssum på 11,4 millioner kroner. Den samlede potten til fordeling er 3,5 millioner, men Norsk musikkråd vurderer å ta i bruk mindreforbruk fra 2022 for å kunne imøtekomme så mange som mulig av søkerne.

Fellesnevneren for begge disse tilskuddsordningene er at beløpene det søkes om er langt høyere enn midlene som er tilgjengelige for fordeling.

– Det er tydelig at det er stort behov for midler til å få i gang aktiviteten etter noen tøffe unntaksår for musikklivet, sier Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.

Det vil si at fordelingsutvalgene må gjøre noen tøffe prioriteringer når de vurderer søknadene. Spesialrådgiver Christin Sund forvalter både KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet, og sier at det er viktig for dem å fordele midlene på en mest mulig rettferdig måte.

– Vi skal sørge for likebehandling av søkerne, sier Sund.

Dette søkes det om midler til

Årets søknadsbunke kjennetegnes av mange søknader og bredt spenn i aktivitetene og sjangrene det søkes om midler til å gjennomføre.

Hele spekteret av det organiserte musikklivet er representert; kor, korps, orkestre, storband, festivaler, vise-, trekkspill-, og ukuleleklubber søker om midler til helgeseminarer, sommerkurs og -skoler, ferietilbud, rekrutteringsprosjekter og masterklasser.

Brorparten av søknadene kommer fra tilbakevendende søkere, men Sund sier at det også er flere nykommere blant søkerne på både KOMP og Frifond kompetanse og aktivitet.

– Det er svært gledelig at nye søkere tar i bruk tilskuddsordningene våre, sier hun.

BandOrgs daglige leder Jo Tandrevold, som sitter i fordelingsutvalget for KOMP, er enig:

– Det er veldig hyggelig å bli kjent med nye søkere og se at aktiviteten generelt nærmer seg nivået før pandemien, sier Tandrevold.

Den største trenden Sund ser mellom hvert år er at det er stort behov for begge disse støtteordningene. Hvert år kommer det inn veldig mange søknader av høy kvalitet til gode prosjekter.

På Frifond kompetanse og aktivitet sier Sund at hun gjerne skulle ha sett flere større samarbeidsprosjekter på tvers av organisasjonstilknytning og sjanger, og også flere søknader om midler til rekruttering og tillitsvalgtopplæring.

Årets søknader er nå under behandling og søkere vil få melding om vedtak før påske.

Les mer om Norsk musikkråds tilskuddsordninger: