Nasjonal arbeidsgruppe for lokale musikk- og kulturråd

Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund har ei felles arbeidsgruppe for arbeid med lokale musikk- og kulturråd. Gruppa skal sikre framdrift og kvalitet i arbeidet med våre organisasjonsledd i kommunene.

Sammensetninga gjenspeiler organisasjonsstrukturen som det lokale rådet er en del av. Arbeidsgruppa består av en representant for et lokalt råd, en fra et fylkesmusikkråd og en fra nasjonalt nivå. For tida har den følgende sammensetning:

Arbeidsgruppas medlemmer kan kontaktes etter behov.