Frivillig musikkliv i frivillighetens år

Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Akershus musikkråd inviterer til landskonferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mv. 23.-25. september 2022 på Soria Moria hotell i Oslo.

Atriet 1

Informasjon om program, pris og påmelding finner du her:

Landskonferanse for lokale musikk- og kulturråd