Nyheter  Fredag 16. april 2021

Gjenåpning av musikkøvelser

Det nasjonale forbudet mot innendørs aktivitet for voksne er fjernet og forskjellsbehandlingen mellom kultur og idrett for barn og unge er endret.

Fra 16. april er det innført lettelser i flere av de nasjonale tiltakene. Så lenge det ikke er iverksatt lokale tiltak betyr det at voksne kan gjenoppta musikkøvelser og gruppeøvelser.

I tillegg varslet regjeringen at forskjellsbehandlingen av barn og unges fritidsaktivitet skal opphøre.

– For de 50.000 barn og unge som har musikk som sin fritidsaktivitet, er dette svært gledelig, sier generalsekretær i Norsk musikkråd, Bjarne Dæhli. Han er imidlertid klar på at denne endringen skulle kommet for lenge siden.

– Det er svært skuffende at det har tatt så lang tid å åpne opp for musikkglade barn og unge, når idretten kunne ha kamper og stevner på fotballbaner og idrettshaller for mange uker siden. Denne urettferdige forskjellsbehandlingen skal nå opphøre for de yngste, og vi forventer at regjeringen også sørger for at forskjellsbehandlingen av voksnes fritidsaktivitet opphører på permanent basis, fortsetter Dæhli.

Selv om det nå blir lettelser fra nasjonalt hold, kan det være lokale bestemmelser i din kommune som fortsatt er strenge. Dette gjelder blant annet Oslo kommune som 15. april annonserte at de viderefører lokale tiltak, uten endringer, i to uker til.

Dette betyr lettelsene for voksne

Voksne kan nå drive med organisert fritidsaktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal med 2 meter mellom hver gruppe, men treningsarealet eller området må gjøre det mulig å holde gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. I praksis vil derfor mange ensembler kun kunne gjennomføre gruppeøvelser i den første perioden.

Vår anbefaling er å forholde seg til vår smittevernveileder for musikkøvelser, når de nasjonale bestemmelsene ikke er strengere. Dermed bør det være to meter i front og halvannen meter til siden mellom hver musikant ved innendørs musikkøvelser. Utendørs er 1 meter tilstrekkelig. I såkalte røde kommuner er det anbefalt en avstand på minimum to meter innendørs.

Regjeringen har varslet at trinn 2 av gjenåpningen for breddeidrett skal vurderes i løpet av april. Vi legger til grunn at lettelsene som gis for breddeidretten også blir gjeldende for musikkøvelser for voksne. Hvis regjeringen opprettholder fremdriften som de antydet ved redegjørelsen om gjenåpning for Stortinget tidligere i april, vil musikklagene i praksis kunne øve fulltallig engang før sommeren.

Dette betyr lettelsene for barn og unge

Fra og med fredag er forskjellsbehandlingen mellom idrett og kultur endelig over. Barn og unge under 20 år kan igjen starte opp med kulturarrangementer (konserter, mesterskap, stevner) som samler inntil 50 personer, uten faste, tilviste plasser. Dette er regulert av forskriften, og det forutsettes at alle 50 kommer fra samme kommune. Dette inkluderer også eventuelt publikum som ikke har faste, tilviste plasser.

Dersom lokalet har faste, anviste plasser vil det være mulig å samle inntil 100 personer.

Forskjellen mellom anbefaling og regel Starter første trinn i gjenåpningsplanen (regjeringen.no)