Nyheter  Fredag 15. desember 2023

Musikkfadder: Nytt prosjekt for økt deltakelse

Sparebankstiftelsen støtter vårt treårige prosjekt for økt deltakelse i musikklivet

Musikk er en kilde til glede, mestring og mening, livskvalitet og folkehelse, sosial tilhørighet, identitetsbygging og mellomkulturell forståelse. Våre musikkfellesskap er med andre ord fantastiske arenaer for inkludering og forebygging av utenforskap.

Norsk musikkråd er i gang med pilotprosjektet Musikkfadder, i samarbeid med Korpsnett Norge, Ung i Kor og UNOF. Pilotprosjektet vil være ferdig i løpet av våren 2024.

Musikkfadder er etter inspirasjon fra bla Oslo idrettskrets, tilpasset lokale musikkaktiviteter. Musikkfadderen er en ung musikk-ildsjel som skal fungere som en døråpner inn i det organiserte musikklivet. Målet med Musikkfadder er å senke barrierene for deltakelse gjennom en aktivitetsguide og få flere barn og unge med i lokal musikkaktivitet.

Potensialet i prosjektet ble sett av Sparebankstiftelsen, som har besluttet å gi gave til et treårig prosjekt med 1,1 millioner kroner pr år.

- Vi gleder oss til å komme i gang med hovedprosjektet og arbeidet for å flere med i musikkaktiviteter, sier generalsekretær Bjarne Dæhli i Norsk musikkråd.

Norsk musikkråd får med denne gaven mulighet til å bidra med et kompetanseløft om inkludering og musikkfaddere på hele Østlandsområdet.

Sps2

Administrasjonssjef Katrine Smemo Granlund i Norsk musikkråd deltok på Sparebankstiftelsens overrekkelsesarrangement 15. desember.

Digitalt tildelingsdiplom