Nyheter  Torsdag 16. desember 2021

Oppdatert smittevernveileder

I lys av de nye smitteverntiltakene og -anbefalingene som trådde i kraft i dag har vi oppdatert smittevernveilederen for musikkøvelser. Fra og med 15. desember gjelder følgende anbefalinger: Se veileder for musikkøvelser. For gjeldende anbefaling og tiltak knyttet til konserter viser vi til FHI sin side for arrangementer