Nyheter  Onsdag 12. mai 2021

Digital landsmøtehelg for musikkfrivilligheten

Her får du en oppsummering fra landsmøtehelgen samt opptakene fra fagkonferansene om musikkens verdier og om arbeidet med bedre øvingslokaler.

RMG 4513

Over hundre personer deltok på landsmøtehelgen - de aller fleste av dem på skjerm.

Fagkonferansen innledet helgen

Landsmøtehelgen ble innledet med en fagkonferanse. På programmet stod to temaer:

Verdien av musikk

Å utøve og oppleve musikk har stor verdi for den enkelte, men kan det også være nyttig for samfunnet, målt i kroner og øre?

På oppdrag for Norsk musikkråd har Vista analyse beregnet samfunnsnytten av musikk basert på de helsemessige, dokumenterte sammenhenger mellom musikk og helse. Funnene ble presentert på fagkonferansen av Haakon Riekeles.

Funnene la grunnlaget for en paneldebatt mellom statssekretær Emma Lind fra Kulturdepartementet og Tage Pettersen (H) fra kulturkomiteen om hvordan partiene ser for seg å benytte musikkens verdi optimalt i samfunnet.

Skjermbilde 2021 05 21 kl 13 51 52
Spill av video

Se del 1 av fagkonferansen her.

Akustikk i øvingslokaler

Vi trenger flere lokaler som gir spilleglede, rekruttering og anerkjennelse!

Det var utgangspunktet fagkonferansen andre del. Ved hjelp av panelet bestående av Jon G. Olsen, Birgitte Magnus og Sigurd Engesnes, og ledet av Liv Bakke Kvinlog, fikk vi et innblikk i hvordan man på best mulig måte kan legge til rette for å få øvingslokaler som gir bedre spilleglede, hva som kjennetegner et godt lokalet, og hvordan vi kan få flere kommuner til å ta i bruk standarden for akustiske kriterier i rom og lokaler til musikkutøvelse.

Vi fikk også et innblikk i arbeidet som Fredrikstad kommune og Østfold musikkråd har gjort med bibliotekets aula i Fredrikstad.

RMG 4474
Spill av video

Se del 2 av fagkonferansen her.

Musikkens studieforbunds representantskapsmøte

Avtroppende styreleder Åse Vigdis Festervoll takket for seg, og ønsket velkommen både nyvalgt styreleder Liv Bakke Kvinlog, og resten av det nye styret.

Protokoll fra Representantskapsmøtet Vedtatt styringsdokument

RMG 4501 kopi
Spill av video

Hvorfor er barn og unge som vil spille og synge mindre viktige enn de som spiller fotball, spurte styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag da han åpnet musikktinget.

Norsk musikkråds musikkting

Et enstemmig musikkting ønsket fem nye organisasjoner velkomne som medlemmer hos Norsk musikkråd:

  1. Norsk Dobbeltrørlag
  2. Norsk Americana Forum
  3. nyMusikks komponistgruppe
  4. Forening for Klassisk Gitar i Norge
  5. Norsk Instrumentmakerforening

Musikktinget valgte også Norsk musikkråds styre for de neste to årene, med både kjente og nye fjes.

Protokoll fra Musikktinget Vedtatt styringsdokument

Spill av video

En rekke politikere sendte inn en videohilsen til representantskapet og musikktinget.

Stor takk til Østfold musikkråd!

Årets vert var Østfold musikkråd, og både Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd vil rette en stor takk til dem for å ta utfordringen med å gjennomføre landsmøtehelgen digitalt på strak arm.

Skjermbilde 2021 05 21 kl 13 59 17
Spill av video

Bli med Aleksander Hermansen på guidet tur gjennom gamlebyen i Fredrikstad.

Se sakspapirer og innkalling: