Musikk og spilleglede for alle

Soriamoria

RegionØST-konferanse for lokale musikkråd 2019

Akershus musikkråd inviterer igjen til vår tradisjonelle «RegionØst-konferanse» – denne gang 5.-6. oktober i Oslo. Som vanlig er hovedmålgruppen musikkråd og kulturråd i Østlandsom…

Siste nyheter